PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
Video hướng dẫn Đăng nhập

SỐ BÁO DANH HỌC SINH 

DÙNG ĐỂ DỤ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VÀ THI ONLINE

NĂM HỌC: 2019 - 2020

STT
SBD
Họ và tên
Lớp
1
1627
Lê Đức Anh
6B
2
1631
Trần Thị Mai Anh
6B
3
1637
Phạm Thị Phương Anh
6A
4
1643
Phạm Vân Anh
6B
5
1645
Vũ Thị Vân Anh
6A
6
1649
Vũ Thị Ánh
6A
7
1653
Vũ Đình Bảo
6A
8
1660
Vũ Thị Thái Bảo
6B
9
1661
Vũ Đăng Bằng
6B
10
1665
Vũ Thanh Bình
6A
11
1669
Trần Thị Yến Chi
6A
12
1675
Trần Trí Công
6B
13
1679
Phạm Thị Dịu
6B
14
1681
Nguyễn Văn Dũng
6A
15
1685
Lê Văn Duy
6A
16
1691
Trần Thị Duyên
6B
17
1693
Vũ Nguyễn Hải Dương
6B
18
1697
Dương Đức Đạt
6A
19
1701
Vũ Hương Giang
6A
20
1706
Trần Minh Giang
6B
21
1709
Vũ Lê Minh Hà
6A
22
1715
Phạm Văn Hiệp
6B
23
1720
Hà Minh Hiếu
6B
24
1722
Vũ Minh Hiếu
6B
25
1725
Phạm Công Hòa
6A
26
1729
Phạm Đình Hoan
6A
27
1733
Lê Việt Hoàng
6A
28
1737
Phạm Việt Hoàng
6A
29
1741
Nguyễn Khánh Huyền
6A
30
1747
Phạm Thị Ngọc Huyền
6B
31
1749
Trần Duy Khang
6A
32
1753
Vũ Đăng Khang
6A
33
1757
Vũ Đình Khánh
6A
34
1763
Vũ Cát Tường Lam
6B
35
1765
Vũ Hà Linh
6A
36
1769
Nguyễn Khánh Linh
6A
37
1773
Lê Mai Linh
6A
38
1779
Nguyễn Phương Linh
6B
39
1782
Vũ Thùy Linh
6B
40
1787
Trương Thị Kim Loan
6B
41
1790
Hà Văn Phi Long
6B
42
1793
Vũ Nhật Luân
6A
43
1797
Vũ Nhật Luân
6A
44
1804
Vũ Gia Minh
6B
45
1805
Quang Văn Minh
6A
46
1810
Nguyễn Thị My
6B
47
1814
Vũ Đức Nam
6B
48
1819
Vũ Xuân Nam
6B
49
1821
Vũ Hoàng Ánh Ngọc
6A
50
1825
Vũ Đức Bảo Ngọc
6A
51
1829
Đỗ Thị Nhã
6B
52
1836
Vũ Thị Thanh Nhàn
6B
53
1838
Vũ Đức Nhân
6B
54
1841
Nguyễn Hồng Nhung
6A
55
1846
Vũ Đức Phát
6B
56
1849
Vũ Đăng Phúc
6A
57
1853
Vũ Ngọc Hoàng Phúc
6A
58
1859
Nguyễn Mai Phương
6B
59
1863
Dương Lê Thanh Phương
6B
60
1869
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
6A
61
1873
Huỳnh Anh Tài
6A
62
1878
Vũ Thanh Tâm
6B
63
1881
Đồng Xuân Thạo
6B
64
1887
Vũ Đăng Thịnh
6B
65
1889
Vũ Thị Thịnh
6B
66
1891
Nguyễn Thị Kim Thu
6A
67
1894
Đỗ Thị Thư
6B
68
1896
Vũ Đăng Tiến
6B
69
1899
Vũ Đình Toàn
6B
70
1900
Đỗ Thị Thanh Trang
6A
71
1902
Vũ Thị Thu Trang
6A
72
1904
Đỗ Văn Trung
6B
73
1906
Phạm Văn Tuân
6A
74
1625
Ngô Thành An
7A
75
1629
Nguyễn Trọng An
7A
76
1633
Vũ Hải Anh
7A
77
1638
Vũ Mai Anh
7A
78
1641
Nguyễn Nhật Anh
7A
79
1648
Vũ Thị Thủy Anh
7B
80
1650
Vũ Thị Ánh
7B
81
1655
Lê Đình Chiến
7B
82
1657
Đào Quang Chung
7A
83
1662
Vũ Đình Dũng
7B
84
1667
Vũ Ánh Dương
7B
85
1670
Trần Minh Dương
7A
86
1673
Dương Ngọc Dương
7A
87
1680
Vũ Văn Dương
7B
88
1682
Vũ Huy Đại
7A
89
1687
Vũ Thị Anh Đào
7B
90
1689
Vũ Nguyễn Hải Đăng
7A
91
1694
Trần Kim Đức
7B
92
1698
Nguyễn Thanh Đức
7B
93
1703
Đỗ Nam Hải
7B
94
1707
Nguyễn Thanh Hải
7B
95
1711
Dương Thị Thu Hằng
7B
96
1713
Vũ Thị Hậu
7A
97
1717
Vũ Thiên Học
7A
98
1723
Nguyễn Thị Ngọc Huế
7B
99
1727
Dương Linh Huệ
7B
100
1732
Huỳnh Ngọc Hưng
7B
101
1734
Đồng Thị Liên Hương
7A
102
1738
Nhữ Khánh Linh
7A
103
1743
Dương Thị Linh
7B
104
1745
Vũ Thị Thùy Linh
7A
105
1752
Vũ Thị Thùy Linh
7B
106
1754
Vũ Đức Long
7A
107
1764
Đinh Phúc Lộc
7B
108
1766
Lưu Quốc Luân
7A
109
1770
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
7A
110
1775
Tạ Bích Ngọc
7B
111
1780
Vũ Thị Ánh Nguyệt
7B
112
1783
Vũ Thiên Đức Nhân
7B
113
1785
Vũ Đỗ Bảo Nhi
7A
114
1791
Phạm Yến Nhi
7B
115
1796
Phạm Hồng Nhung
7B
116
1799
Phạm Thị Hồng Nhung
7B
117
1801
Dương Công Oai
7A
118
1806
Vũ Đại Phúc
7A
119
1811
Vũ Đức Phúc
7B
120
1813
Phạm Đình Sơn
7A
121
1817
Vũ Đức Sơn
7A
122
1823
Vũ Thiên Thanh
7B
123
1826
Vũ Thị Thanh Thảo
7A
124
1830
Vũ Thị Thảo
7B
125
1833
Hà Thị Hoài Thu
7A
126
1839
Vũ Minh Thuận
7B
127
1842
Phạm Anh Thư
7A
128
1845
Lê Văn Trạm
7A
129
1850
Lê Thị Huyền Trang
7A
130
1854
Vũ Thị Thu Trang
7A
131
1860
Vũ Thị Thu Trang
7B
132
1861
Trần Văn Trung
7A
133
1867
Vũ Xuân Trung
7B
134
1870
Vũ Huy Anh Tuấn
7A
135
1876
Lê Đình Tuấn
7B
136
1877
Nguyễn Văn Tuấn
7A
137
1882
Vũ Nguyễn Phương Uyên
7B
138
1885
Lưu Thu Uyên
7A
139
1890
Đặng Quốc Việt
7B
140
1892
Vũ Thị Bảo Yến
7A
141
1628
Nguyễn Công Anh
8B
142
1632
Dương Đức Anh
8B
143
1636
Phạm Văn Hải Anh
8B
144
1639
Phạm Vũ Như Anh
8B
145
1644
Trần Thị Ngọc Ánh
8B
146
1646
Vũ Thị Ngọc Ánh
8A
147
1651
Vũ Đình Bình
8B
148
1656
Vũ Thị Dịu
8B
149
1658
Vũ Huy Dũng
8A
150
1663
Vũ Ngọc Dũng
8B
151
1668
Vũ Hải Dương
8B
152
1671
Vũ Thị Dương
8A
153
1674
Nguyễn Ngọc Đức
8A
154
1677
Nhữ Văn Đức
8A
155
1684
Vũ Văn Đức
8B
156
1688
Nhữ Hà Giang
8B
157
1690
Lưu Đình Giỏi
8A
158
1695
Trương Ngọc Hải
8B
159
1699
Vũ Hải Hoàn
8B
160
1705
Lê Duy Huấn
8A
161
1712
Vũ Đình Hùng
8B
162
1716
Vũ An Khánh
8B
163
1718
Vũ Xuân Khoa
8A
164
1721
Vũ Như Khoan
8A
165
1726
Vũ Đình Kiên
8A
166
1730
Lê Thị Diệu Lan
8A
167
1736
Vũ Huy Lâm
8B
168
1739
Lương Thị Phương Liên
8A
169
1744
Vũ Thị Khánh Linh
8B
170
1746
Phạm Công Long
8A
171
1750
Nguyễn Văn Lợi
8A
172
1756
Dương Thị Lý
8B
173
1758
Vũ Đình Mạnh
8A
174
1761
Lương Vũ Hải Minh
8A
175
1767
Vũ Văn Minh
8B
176
1771
Vũ Văn Nam
8A
177
1777
Nguyễn Thị Ánh Ngọc
8A
178
1781
Vũ Thị Cẩm Nhi
8A
179
1786
Vũ Thị Nhung
8A
180
1792
Vũ Huy Phúc
8B
181
1794
Vũ Duy Quang
8A
182
1800
Nguyễn Hồng Quân
8B
183
1802
Đỗ Văn Quân
8A
184
1807
Nguyễn Văn Quân
8A
185
1812
Vũ Thị Diễm Quỳnh
8B
186
1815
Lê Thanh Sơn
8B
187
1820
Vũ Thị Thanh Tâm
8B
188
1822
Vũ Thị Tâm
8A
189
1827
Vũ Thị Thiên Thảo
8B
190
1831
Đào Quang Thắng
8B
191
1834
Lương Văn Thắng
8A
192
1837
Nguyễn Minh Trang
8A
193
1843
Vũ Đình Tráng
8A
194
1847
Vũ Đức Trung
8B
195
1851
Vũ Nhật Trung
8A
196
1855
Huỳnh Anh Tú
8B
197
1857
Vũ Thị Ánh Tuyết
8A
198
1864
Vũ Thị Tươi
8B
199
1866
Vũ Thị Phương Uyên
8A
200
1871
Lê Thị Uyên
8B
201
1874
Vũ Thị Vân
8A
202
1879
Nguyễn Văn Vĩ
8B
203
1883
Phạm Minh Vũ
8B
204
1626
Vũ Quang An
9A
205
1630
Vũ Tuấn An
9A
206
1634
Nguyễn Thị Băng Anh
9A
207
1640
Vũ Hải Anh
9B
208
1642
Vũ Hoài Anh
9A
209
1647
Vũ Thị Mai Anh
9A
210
1652
Vũ Ngọc Anh
9B
211
1654
Vũ Phương Anh
9A
212
1659
Vũ Thị Phương Anh
9A
213
1664
Nguyễn Tuấn Anh
9B
214
1666
Vũ Tuấn Anh
9A
215
1672
Đỗ Thị Vân Anh
9A
216
1676
Vũ Nhật Việt Anh
9B
217
1678
Vũ Ngọc Ánh
9A
218
1683
Vũ Thị Ánh
9A
219
1686
Vũ Đăng Bắc
9A
220
1692
Vũ Thị Bình
9B
221
1696
Vũ Đăng Chính
9B
222
1700
Lê Văn Cường
9B
223
1704
Vũ Như Duy
9B
224
1708
Lê Quỳnh Dương
9B
225
1710
Lê Thành Đạt
9A
226
1714
Nguyễn Tiến Đạt
9A
227
1719
Vũ Hải Đăng
9A
228
1724
Phạm Anh Hải
9B
229
1728
Dương Thanh Hải
9B
230
1731
Đinh Văn Hải
9A
231
1735
Vũ Minh Hạnh
9A
232
1740
Đỗ Thị Hạnh
9B
233
1742
Vũ Duy Hảo
9A
234
1748
Vũ Thị Hằng
9B
235
1751
Dương Lưu Hậu
9A
236
1755
Vũ Văn Hiếu
9A
237
1760
Vũ Đình Hoà
9B
238
1762
Nguyễn Văn Hoan
9A
239
1768
Nguyễn Thị Hồng
9B
240
1772
Vũ Thị Hồng
9A
241
1776
Vũ Nhật Khánh
9B
242
1778
Vũ Ngọc Lan
9A
243
1784
Vũ Thị Ngọc Lan
9B
244
1788
Vũ Thị Lan
9B
245
1789
Nguyễn Thị Ngọc Liên
9A
246
1795
Vũ Thanh Liêm
9A
247
1798
Nguyễn Thị Hồng Loan
9A
248
1803
Trương Đình Long
9A
249
1808
Phạm Thành Long
9B
250
1809
Vũ Đình Luân
9A
251
1816
Vũ Thị Khánh Ly
9B
252
1824
Vũ Đăng Minh
9B
253
1828
Đỗ Thị My
9B
254
1832
Nhữ Thị Trà My
9B
255
1835
Dương Hải Nam
9A
256
1840
Đồng Xuân Nam
9B
257
1844
Dương Thị Thuý Nga
9A
258
1848
Dương Văn Nghĩa
9B
259
1852
Vũ Bích Ngọc
9A
260
1856
Dương Công Ngọc
9B
261
1858
Nguyễn Văn Ngọc
9A
262
1862
Vũ Thị Nhàn
9A
263
1868
Vũ Thị Nhẫn
9B
264
1872
Vũ Tâm Như
9B
265
1875
Vũ Đăng Quang
9A
266
1880
Vũ Đức Quân
9B
267
1884
Nguyễn Thị Lệ Quyên
9B
268
1886
Đặng Thị Phương Quỳnh
9A
269
1888
Dương Công Quý
9A
270
1893
Vũ Thị Sam
9B
271
1895
Đỗ Văn Tài
9B
272
1897
Đoàn Phương Thảo
9B
273
1898
Vũ Thị Thu
9A
274
1901
Dương Thị Thuý
9A
275
1903
Nguyễn Ngọc Trinh
9B
276
1905
Dương Công Trung
9B
277
1907
Nguyễn Hoàng Trung
9B
278
1908
Vũ Đăng Tuân
9A
279
1909
Phạm Văn Tùng
9B
280
1910
Vũ Thị Thu Uyên
9B

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Lịch dạy học trực tuyến HKII năm học 2019-2020 từ ngày 06.4.2020 - Khối 9 - Khối 8 - Khối 7 - Khối 6 ... Cập nhật lúc : 17 giờ 12 phút - Ngày 6 tháng 4 năm 2020
Xem chi tiết
Đăng kí học trực tuyến chính thức - Khối 6 - Khối 7 - Khối 8 - Khối 9 ... Cập nhật lúc : 18 giờ 3 phút - Ngày 27 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
TKB học trực tuyến các khối lớp và thi Online các khối! - Khối 6 - Khối 7 - Khối 8 - Khối 9 ... Cập nhật lúc : 15 giờ 28 phút - Ngày 27 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Số báo danh học sinh dự thi Online - Khối 9 - Khối 8 - Khối 7 - Khối 6 ... Cập nhật lúc : 8 giờ 55 phút - Ngày 23 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Lịch thi Online mới từ ngày 23.3.2020 - Khối 9 - Khối 8 - Khối 7 - Khối 6 ... Cập nhật lúc : 8 giờ 29 phút - Ngày 22 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Lịch thi Online dịp nghỉ phòng chống dịch Covid 19 từ ngày 16.3.2020 - Khối 9 - Khối 8 - Khối 6,7 ... Cập nhật lúc : 20 giờ 37 phút - Ngày 15 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Học trên truyền hình môn Toán - Văn - Anh lớp 9 ngày 10.3.2020 - Toán - Văn - Anh ... Cập nhật lúc : 9 giờ 46 phút - Ngày 11 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch Covid - 19 trong trường học - Giáo viên - Học sinh - Phụ huynh ... Cập nhật lúc : 9 giờ 1 phút - Ngày 11 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Triệu chứng và cách phòng chống dịch viêm phổi cấp do vi rút Corona - Triệu chứng - Cách phòng tránh - Clip ... Cập nhật lúc : 16 giờ 18 phút - Ngày 24 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Hướng dẫn phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chuẩn vi rút Covid-19 - Cách phòng chống bệnh - Bản thân học sinh - Cộng đồng ... Cập nhật lúc : 16 giờ 5 phút - Ngày 24 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
12345678910111213
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Font LamSymbol để chèn ký hiệu tam giác đồng dạng
Đề thi vào THPT Nguyễn Trãi môn Toán học năm 2017 - 2018 Tỉnh HD
Đề thi vào THPT Nguyễn Trãi môn Sinh học năm 2017 - 2018 Tỉnh HD
Đề thi vào THPT Nguyễn Trãi môn Hóa Học năm 2017 - 2018 Tỉnh HD
Đề thi vào THPT Nguyễn Trãi môn Địa Lí năm 2017 - 2018 Tỉnh HD
Đề thi vào THPT Nguyễn Trãi môn Lịch Sử năm 2017 - 2018 Tỉnh HD
Đề thi vào THPT môn Tiếng Anh năm 2017 - 2018 Tỉnh HD
Đề thi vào THPT môn Ngữ Văn năm 2017 - 2018 Tỉnh HD
Đề thi vào THPT môn Toán năm 2017 - 2018 Tỉnh HD
Cấu trúc bài kiểm tra và thi vào THPT môn Tiếng Anh từ 16-17
ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN TOÁN NĂM HỌC 2012 - 2013
ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2012 - 2013
ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC 2012 - 2013
ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013
ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012 - 2013
123
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Kế hoạch tổ chức cách li tại địa bàn huyện Bình Giang phòng chống dịch Covid - 19 từ ngày 01.4.2020
Phương án phong tỏa tại địa bàn huyện Bình Giang phòng chống dịch Covid - 19 từ ngày 01.4.2020
QĐ thành lập BCĐ phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới virut Corona
Thông báo của Sở GD&ĐT Hải Dương về viêc cho HS nghỉ học từ ngày 04.2.20 đến hết ngày ngày 09.2.2020 để phòng chống bệnh viêm phổi cấp do virut Corona.
Kế hoạch phòng chống dịch do vi rút corona gây ra của Trường THCS Tân Hồng
Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2019-2020
ke_hoach_phong_chong_dich_benh_Corona
Công khai về cam kết chất lượng giáo dục năm 18-19; 19-20 theo TT36
TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ ngày 26.8.2019
Hướng dẫn xây dựng PPCT năm học 2019 - 2020 của PGD và ĐT Bình Giang
TKB tuần 37,38 thực hiện từ ngày 13.5.2019
Hướng dẫn kiểm tra học kì II năm học 2018-2019
Phân công trực Tết Kỉ Hợi 2019
TKB học kì 2 năm học 2018 - 2019
TKB tuần 18,19 HK1 năm học 2018 - 2019
12345678910...