PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGKC-00255 Ngữ văn 9 - tập 2Nguyễn Khắc PhiSách giáo khoa Đang mượn
SGKC-00254 Ngữ văn 9 - tập 1Nguyễn Khắc PhiSách giáo khoa Đang mượn
SGKC-00253 Bài tập Ngữ văn 9 - tập 2Nguyễn Khắc PhiSách giáo khoa Đang mượn
SGKC-00252 Bài tập Ngữ văn 9 - tập 1Nguyễn Khắc PhiSách giáo khoa Đang mượn
TKTO-00475 Bồi dưỡng năng lực tự học toán 9PGS.TS Đặng Đức TrọngSách tham khảo toán Đang mượn
TKTO-00474 Bồi dưỡng năng lực tự học toán 8PGS.TS Đặng Đức TrọngSách tham khảo toán Đang mượn
SGKC-00807 Sách bài tập tiếng Anh 6 - tập 2Hoàng Văn VânSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00806 Sách bài tập tiếng Anh 6 - tập 2Hoàng Văn VânSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00805 Sách bài tập tiếng Anh 6 - tập 1Hoàng Văn VânSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00804 Sách bài tập tiếng Anh 6 - tập 1Hoàng Văn VânSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00803 Sách tiếng Anh 6 - tập 2Hoàng Văn VânSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00802 Sách tiếng Anh 6 - tập 2Hoàng Văn VânSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00801 Sách tiếng Anh 6 - tập 1Hoàng Văn VânSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00800 Sách tiếng Anh 6 - tập 1Hoàng Văn VânSách giáo khoa Trong kho
STN-00646 Thần đồng Đất Việt -Tập 218Đặng NhãSách thiếu nhi Trong kho
12345678910...