PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Đình HàoÂm nhạc6A371111
2Vũ Đình HàoÂm nhạc6B381111
3Vũ Đình HàoÂm nhạc7A341111
4Vũ Đình HàoÂm nhạc7B341111
5Vũ Đình HàoÂm nhạc8A331111
6Vũ Đình HàoÂm nhạc8B321111
7Vũ Đình HàoÂm nhạc9A40    
8Vũ Đình HàoÂm nhạc9B38    
9Vũ Thị ĐiệmCông nghệ6A371221
10Vũ Thị VânCông nghệ6B381221
11Nhữ Văn ThànhCông nghệ7A341211
12Nhữ Văn ThànhCông nghệ7B341211
13Vũ Thị NgọcCông nghệ8A311221
14Vũ Thị NgọcCông nghệ8B321221
15Vũ Thị NgọcCông nghệ9A401211
16Vũ Thị NgọcCông nghệ9B381211
17Vũ Trọng ThuấnĐịa lí6A371111
18Vũ Trọng ThuấnĐịa lí6B381111
19Vũ Trọng ThuấnĐịa lí7A341211
20Vũ Trọng ThuấnĐịa lí7B341211
21Vũ Trọng ThuấnĐịa lí8A331111
22Vũ Trọng ThuấnĐịa lí8B321111
23Vũ Trọng ThuấnĐịa lí9A401211
24Vũ Trọng ThuấnĐịa lí9B381211
25Vũ Thị VânGdcd6A371111
26Vũ Thị VânGdcd6B381111
27Vũ Thị VânGdcd7A341111
28Vũ Thị VânGdcd7B341111
29Vũ Thị VânGdcd8A331111
30Vũ Thị VânGdcd8B321111
31Vũ Thị VânGdcd9A401111
32Vũ Thị VânGdcd9B381111
33Nhữ Văn ThànhHóa học8A331231
34Nhữ Văn ThànhHóa học8B321231
35Nhữ Văn ThànhHóa học9A401231
36Nhữ Văn ThànhHóa học9B381231
37Phạm Văn DượcLịch sử6A371111
38Phạm Văn DượcLịch sử6B381111
39Phạm Văn DượcLịch sử7A341211
40Phạm Văn DượcLịch sử7B341211
41Phạm Văn DượcLịch sử8A331211
42Phạm Văn DượcLịch sử8B321211
43Phạm Văn DượcLịch sử9A401111
44Phạm Văn DượcLịch sử9B381111
45Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật6A371111
46Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật6B381111
47Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật7A341111
48Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật7B341111
49Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật8A331111
50Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật8B321111
51Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật9A391111
52Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật9B381111
53Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ6A372221
54Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ6B382221
55Vũ Thị DungNgoại ngữ7A342221
56Nguyễn Thị Thu ThủyNgoại ngữ7B342221
57Vũ Thị DungNgoại ngữ8A332321
58Vũ Thị DungNgoại ngữ8B322321
59Vũ Thị DungNgoại ngữ9A401221
60Vũ Thị DungNgoại ngữ9B381221
61Vũ Thị ĐàoNgữ văn6A372451
62Vũ Thị ĐàoNgữ văn6B382451
63Nguyễn Thị UyênNgữ văn7A342451
64Nguyễn Thị UyênNgữ văn7B332451
65Vũ Thị HạnhNgữ văn8A332351
66Vũ Thị HạnhNgữ văn8B322351
67Vũ Thị ĐàoNgữ văn9A392461
68Vũ Thị HạnhNgữ văn9B382461
69Nhữ Văn ThànhSinh học6A371311
70Nhữ Văn ThànhSinh học6B381311
71Nguyễn Văn NamSinh học7A341311
72Nguyễn Văn NamSinh học7B341311
73Nhữ Văn ThànhSinh học8A331311
74Nhữ Văn ThànhSinh học8B321311
75Nguyễn Văn NamSinh học9A401311
76Nguyễn Văn NamSinh học9B381311
77Vũ Đăng HòaThể dục6A371231
78Vũ Đăng HòaThể dục6B381231
79Vũ Đăng HòaThể dục7A341231
80Vũ Đăng HòaThể dục7B341231
81Vũ Đăng HòaThể dục8A331231
82Vũ Đăng HòaThể dục8B321231
83Vũ Đăng HòaThể dục9A401231
84Vũ Đăng HòaThể dục9B381231
85Phạm Thị HươngToán6A372331
86Nhữ Đình QuýToán6B382331
87Vũ Thị Kim PhươngToán7A342331
88Nhữ Đình QuýToán7B332331
89Nhữ Thị HạToán8A332331
90Phạm Thị HươngToán8B322331
91Vũ Thị Kim PhươngToán9A402331
92Nhữ Thị HạToán9B382331
93Vũ Thị NgọcVật lí6A371121
94Vũ Thị NgọcVật lí6B381121
95Vũ Thị NgọcVật lí7A341121
96Vũ Thị NgọcVật lí7B341121
97Vũ Thị NgọcVật lí8A311121
98Vũ Thị NgọcVật lí8B321121
99Vũ Thị NgọcVật lí9A401221
100Vũ Thị NgọcVật lí9B381221