PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Đình HàoÂm nhạc6A     
2Vũ Đình HàoÂm nhạc6B     
3Vũ Đình HàoÂm nhạc6C     
4Vũ Đình HàoÂm nhạc7A     
5Vũ Đình HàoÂm nhạc7B     
6Vũ Đình HàoÂm nhạc7C     
7Vũ Đình HàoÂm nhạc8A     
8Vũ Đình HàoÂm nhạc8B     
9Vũ Đình HàoÂm nhạc8C     
10Vũ Thị ĐiệmCông nghệ6A     
11Vũ Thị ĐiệmCông nghệ6B     
12Vũ Thị ĐiệmCông nghệ6C     
13Ngô Thị TrangCông nghệ7A     
14Ngô Thị TrangCông nghệ7B     
15Ngô Thị TrangCông nghệ7C     
16Vũ Thị HảiCông nghệ8A     
17Vũ Thị HảiCông nghệ8B     
18Vũ Thị HảiCông nghệ8C     
19Vũ Thị HảiCông nghệ9A     
20Vũ Thị HảiCông nghệ9B     
21Vũ Trọng ThuấnĐịa lí6A     
22Vũ Trọng ThuấnĐịa lí6B     
23Vũ Trọng ThuấnĐịa lí6C     
24Vũ Trọng ThuấnĐịa lí7A     
25Vũ Trọng ThuấnĐịa lí7B     
26Vũ Trọng ThuấnĐịa lí7C     
27Vũ Trọng ThuấnĐịa lí8A     
28Vũ Trọng ThuấnĐịa lí8B     
29Vũ Trọng ThuấnĐịa lí8C     
30Vũ Trọng ThuấnĐịa lí9A     
31Vũ Trọng ThuấnĐịa lí9B     
32Vũ Trọng ThuấnGdcd6A     
33Vũ Trọng ThuấnGdcd6B     
34Vũ Trọng ThuấnGdcd6C     
35Vũ Trọng ThuấnGdcd7A     
36Vũ Trọng ThuấnGdcd7B     
37Vũ Trọng ThuấnGdcd7C     
38Phạm Văn DượcGdcd8A     
39Phạm Văn DượcGdcd8B     
40Phạm Văn DượcGdcd8C     
41Phạm Văn DượcGdcd9A     
42Phạm Văn DượcGdcd9B     
43Nhữ Văn ThànhHóa học6A     
44Nhữ Văn ThànhHóa học6B     
45Nhữ Văn ThànhHóa học6C     
46Nhữ Văn ThànhHóa học7A     
47Nhữ Văn ThànhHóa học7B     
48Nhữ Văn ThànhHóa học7C     
49Nhữ Văn ThànhHóa học8A     
50Nhữ Văn ThànhHóa học8B     
51Nhữ Văn ThànhHóa học8C     
52Nhữ Văn ThànhHóa học9A     
53Nhữ Văn ThànhHóa học9B     
54Phạm Văn DượcLịch sử6A     
55Phạm Văn DượcLịch sử6B     
56Phạm Văn DượcLịch sử6C     
57Phạm Văn DượcLịch sử7A     
58Phạm Văn DượcLịch sử7B     
59Phạm Văn DượcLịch sử7C     
60Phạm Văn DượcLịch sử8A     
61Phạm Văn DượcLịch sử8B     
62Phạm Văn DượcLịch sử8C     
63Phạm Văn DượcLịch sử9A     
64Phạm Văn DượcLịch sử9B     
65Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật6A     
66Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật6B     
67Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật6C     
68Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật7A     
69Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật7B     
70Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật7C     
71Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật8A     
72Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật8B     
73Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật8C     
74Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật9A     
75Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật9B     
76Vũ Thị DungNgoại ngữ6A     
77Vũ Thị DungNgoại ngữ6B     
78Vũ Thị DungNgoại ngữ6C     
79Vũ Thị DungNgoại ngữ7A     
80Lê Thị DiệuNgoại ngữ7B     
81Vũ Thị DungNgoại ngữ7C     
82Lê Thị DiệuNgoại ngữ8A     
83Lê Thị DiệuNgoại ngữ8B     
84Lê Thị DiệuNgoại ngữ8C     
85Vũ Thị DungNgoại ngữ9A     
86Lê Thị DiệuNgoại ngữ9B     
87Nguyễn Thị UyênNgữ văn6A     
88Bùi Thị HânNgữ văn6B     
89Nguyễn Thị UyênNgữ văn6C     
90Vũ Thị ĐàoNgữ văn7A     
91Vũ Thanh ThủyNgữ văn7B     
92Vũ Thị ĐàoNgữ văn7C32    
93Vũ Thị HạnhNgữ văn8A     
94Nguyễn Thị UyênNgữ văn8B     
95Vũ Thị HạnhNgữ văn8C     
96Vũ Thị ĐàoNgữ văn9A36    
97Vũ Thị HạnhNgữ văn9B     
98Nhữ Văn ThànhSinh học6A     
99Nhữ Văn ThànhSinh học6B     
100Nhữ Văn ThànhSinh học6C     
101Nhữ Văn ThànhSinh học7A     
102Nhữ Văn ThànhSinh học7B     
103Nhữ Văn ThànhSinh học7C     
104Phạm Thị HàSinh học8A     
105Phạm Thị HàSinh học8B     
106Phạm Thị HàSinh học8C     
107Ngô Thị MạnhSinh học9A     
108Ngô Thị MạnhSinh học9B     
109Vũ Đăng HòaThể dục6A     
110Vũ Đăng HòaThể dục6B     
111Vũ Đăng HòaThể dục6C     
112Vũ Đăng HòaThể dục7A     
113Vũ Đăng HòaThể dục7B     
114Vũ Đăng HòaThể dục7C     
115Vũ Đăng HòaThể dục8A     
116Vũ Đăng HòaThể dục8B     
117Vũ Đăng HòaThể dục8C     
118Vũ Đăng HòaThể dục9A     
119Vũ Đăng HòaThể dục9B     
120Phạm Văn BinhToán6A342211
121Nhữ Thị HạToán6B 2211
122Nhữ Thị HạToán6C 2211
123Phạm Thị HươngToán7A     
124Ngô Thị TrangToán7B     
125Ngô Thị TrangToán7C     
126Nhữ Đình QuýToán8A     
127Phạm Thị HươngToán8B     
128Phạm Thị HươngToán8C     
129Ngô Thị TrangToán9A     
130Nhữ Thị HạToán9B     
131Vũ Thị HảiVật lí6A     
132Vũ Thị HảiVật lí6B     
133Vũ Thị HảiVật lí6C     
134Vũ Thị HảiVật lí7A     
135Vũ Thị HảiVật lí7B     
136Vũ Thị HảiVật lí7C     
137Vũ Thị HảiVật lí8A     
138Vũ Thị HảiVật lí8B     
139Vũ Thị HảiVật lí8C     
140Vũ Thị HảiVật lí9A     
141Vũ Thị HảiVật lí9B