PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Đình HàoÂm nhạc6A     
2Vũ Đình HàoÂm nhạc6B     
3Vũ Đình HàoÂm nhạc6C     
4Vũ Đình HàoÂm nhạc7A     
5Vũ Đình HàoÂm nhạc7B     
6Vũ Đình HàoÂm nhạc7C     
7Vũ Đình HàoÂm nhạc8A     
8Vũ Đình HàoÂm nhạc8B     
9Vũ Thị ĐiệmCông nghệ6A     
10Vũ Thị VânCông nghệ6B     
11Vũ Thị ĐiệmCông nghệ6C     
12Dương Thị ĐiệpCông nghệ7A29    
13Dương Thị ĐiệpCông nghệ7B30    
14Dương Thị ĐiệpCông nghệ7C29    
15Vũ Thị HảiCông nghệ8A     
16Vũ Thị HảiCông nghệ8B     
17Vũ Thị HảiCông nghệ9A     
18Vũ Thị HảiCông nghệ9B     
19Vũ Trọng ThuấnĐịa lí6A     
20Vũ Trọng ThuấnĐịa lí6B     
21Vũ Trọng ThuấnĐịa lí6C     
22Vũ Trọng ThuấnĐịa lí7A     
23Vũ Trọng ThuấnĐịa lí7B     
24Vũ Trọng ThuấnĐịa lí7C     
25Vũ Trọng ThuấnĐịa lí8A     
26Vũ Trọng ThuấnĐịa lí8B     
27Vũ Trọng ThuấnĐịa lí9A     
28Vũ Trọng ThuấnĐịa lí9B     
29Vũ Thị VânGdcd6A32    
30Vũ Thị VânGdcd6B32    
31Vũ Thị VânGdcd6C31    
32Vũ Thị VânGdcd7A     
33Vũ Thị VânGdcd7B     
34Vũ Thị VânGdcd7C     
35Vũ Trọng ThuấnGdcd8A     
36Vũ Trọng ThuấnGdcd8B     
37Vũ Thị VânGdcd9A     
38Vũ Thị VânGdcd9B     
39Nhữ Văn ThànhHóa học8A     
40Nhữ Văn ThànhHóa học8B     
41Nhữ Văn ThànhHóa học9A     
42Nhữ Văn ThànhHóa học9B     
43Phạm Văn DượcLịch sử6A     
44Phạm Văn DượcLịch sử6B     
45Phạm Văn DượcLịch sử6C     
46Phạm Văn DượcLịch sử7A     
47Phạm Văn DượcLịch sử7B     
48Phạm Văn DượcLịch sử7C     
49Phạm Văn DượcLịch sử8A     
50Phạm Văn DượcLịch sử8B     
51Phạm Văn DượcLịch sử9A     
52Phạm Văn DượcLịch sử9B     
53Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật6A32    
54Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật6B32    
55Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật6C31    
56Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật7A28    
57Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật7B31    
58Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật7C30    
59Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật8A36    
60Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật8B37    
61Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật9A33    
62Vũ Thị ĐiệmMĩ thuật9B33    
63Lê Thị DiệuNgoại ngữ6A     
64Vũ Thị DungNgoại ngữ6B     
65Vũ Thị DungNgoại ngữ6C     
66Lê Thị DiệuNgoại ngữ7A     
67Lê Thị DiệuNgoại ngữ7B     
68Lê Thị DiệuNgoại ngữ7C     
69Vũ Thị DungNgoại ngữ8A     
70Vũ Thị DungNgoại ngữ8B     
71Lê Thị DiệuNgoại ngữ9A     
72Vũ Thị DungNgoại ngữ9B     
73Vũ Thị ĐàoNgữ văn6A32    
74Nguyễn Thị UyênNgữ văn6B32    
75Vũ Thị ĐàoNgữ văn6C31    
76Nguyễn Thị UyênNgữ văn7A     
77Dương Thị ĐiệpNgữ văn7B30    
78Nguyễn Thị UyênNgữ văn7C     
79Vũ Thị HạnhNgữ văn8A     
80Vũ Thị HạnhNgữ văn8B     
81Vũ Thị HạnhNgữ văn9A     
82Vũ Thị ĐàoNgữ văn9B     
83Nhữ Văn ThànhSinh học6A32    
84Nhữ Văn ThànhSinh học6B32    
85Nhữ Văn ThànhSinh học6C31    
86Nhữ Văn ThànhSinh học7A     
87Nhữ Văn ThànhSinh học7B     
88Nhữ Văn ThànhSinh học7C     
89Nhữ Văn ThànhSinh học8A     
90Nhữ Văn ThànhSinh học8B     
91Nguyễn Văn NamSinh học9A     
92Nguyễn Văn NamSinh học9B     
93Vũ Đăng HòaThể dục6A     
94Vũ Đăng HòaThể dục6B     
95Vũ Đăng HòaThể dục6C     
96Vũ Đăng HòaThể dục7A     
97Vũ Đăng HòaThể dục7B     
98Vũ Đăng HòaThể dục7C     
99Vũ Đăng HòaThể dục8A     
100Vũ Đăng HòaThể dục8B     
101Vũ Đăng HòaThể dục9A     
102Vũ Đăng HòaThể dục9B     
103Nhữ Thị HạToán6A32    
104Phạm Thị HươngToán6B     
105Nhữ Thị HạToán6C31    
106Vũ Thị Kim PhươngToán7A29    
107Nguyễn Văn NamToán7B     
108Nhữ Đình QuýToán7C     
109Phạm Thị HươngToán8A     
110Phạm Thị HươngToán8B     
111Nhữ Thị HạToán9A     
112Vũ Thị Kim PhươngToán9B33    
113Vũ Thị HảiVật lí6A     
114Vũ Thị HảiVật lí6B     
115Vũ Thị HảiVật lí6C     
116Vũ Thị HảiVật lí7A     
117Vũ Thị HảiVật lí7B     
118Vũ Thị HảiVật lí7C     
119Vũ Thị HảiVật lí8A     
120Vũ Thị HảiVật lí8B     
121Vũ Thị HảiVật lí9A     
122Vũ Thị HảiVật lí9B