PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
- Chi bộ trường THCS Tân Hồng là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tân Hồng.
- Chi bộ trường THCS Tân Hồng gồm 16 đ/c đảng viên trên tổng số 24 cán bộ giáo viên, nhân viên. 
Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2017 - 2020 ngày 15/8/2017 đã bầu:
         + Đ/c Đặng Thị Vân - Bí thư Chi bộ.
         + Đ/c Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư.
         + Đ/c Phạm Văn Dược - Ủy viên ban chi ủy. 
         Mục tiêu của chi bộ là phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và có thành tích tiêu biểu được Huyện và Tỉnh khen và đến năm 2025 có 100% cán bộ giáo viên là đảng viên.
Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020 - 2022 đã bầu:
         + Đ/c Đặng Thị Vân - Bí thư Chi bộ.
         + Đ/c Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư.
         + Đ/c Vũ Thị Hạnh - Ủy viên ban chi ủy. 
         Mục tiêu của chi bộ là phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và có thành tích tiêu biểu được Huyện và Tỉnh khen và đến năm 2025 có 100% cán bộ giáo viên là đảng viên.
Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2022 - 2025 đã bầu:
         + Đ/c Đặng Thị Vân - Bí thư Chi bộ.
         + Đ/c Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư.
         + Đ/c Vũ Thị Hạnh - Ủy viên ban chi ủy. 
         Mục tiêu của chi bộ là phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và có thành tích tiêu biểu được Huyện và Tỉnh khen và đến năm 2025 có 100% cán bộ giáo viên là đảng viên.

Năm 2021: Chi bộ gồm 17 đảng viên. Thành tích Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy xã tặng giấy khen. Thành tích cá nhân có 04 đ/c đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Đ/c Đặng Thị Vân; đ/c Nguyễn Văn Nam; đ/c Vũ Đăng Hòa; đ/c Vũ Thị Hạnh)

TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
Năm học 2016 - 2017:
Kết quả thi GVG cấp Huyện có 03 đ/c đạt giải: 01 giải Ba môn Ngữ Văn (Đ/c Vũ Thị Đào); 03 đ/c đạt GVG (Đ/c Thành - Hóa học; đ/c Thuấn - môn Địa lí) => Trường xếp 9/19 và đạt giải Ba đồng đội
 Kết quả xếp giải thi HSG các môn văn hóa và thi điền kinh năm học 2016-2017.
+ Thi 8 môn văn hóa lớp 9 xếp thứ 19/19 có 01 HS đạt HSG môn Vật Lí.
+ Các môn văn hóa khối lớp 6,7,8 Trường xếp thứ 19/19 trường.
 + Thi điền kinh cấp huyện đạt 07 giải (03 giải Nhì; 04 giải Ba) và đồng đội xếp thứ 9/19, đạt giải Ba đồng đội
Kết quả thi vào THPT xếp thứ 238/272 trường trong toàn Tỉnh (Điểm chuẩn Kẻ Sặt 26.3; Đường An 25.1; Bình Giang 27.75) 
Năm học 2017 - 2018: Kết quả thi vào THPT xếp thứ 173/272 trường trong toàn Tỉnh và tăng 65 bậc so với năm học trước.
KQ thi đua: Đạt tập thể LĐTT
Năm học 2018 - 2019:
        Kết quả thi GVG cấp Huyện có 05 đ/c đạt giải: 01 giải Nhì môn Âm Nhạc (Đ/c Vũ Đình Hào); 01 giải Ba môn Tiếng Anh (Đ/c Vũ Thị Dung) 03 đ/c đạt giải KK (Đ/c Thành - Sinh học; đ/c Đào - môn Ngữ Văn; đ/c Nhữ Đình Vi - môn Toán) => Trường xếp 7/19 và đạt giải Ba đồng đội
 Kết quả xếp giải thi HSG các môn văn hóa và thi điền kinh:
+ Thi 8 môn văn hóa lớp 9 xếp thứ 4/19 
+ Các môn văn hóa khối lớp 6,7 Trường xếp thứ 10/19 trường.
+ Thi điền kinh cấp huyện đạt 05 giải (01 giải  Nhất, 02 giải Nhì; 02 giải Ba) và đồng đội xếp thứ 7/19, đạt giải Ba đồng đội
Thi vào THPT (Điểm TB môn T+V+A= 27,869 xếp 15/19 trong huyện và 124/272 trường trong toàn Tỉnh và tăng 49 bậc so với năm học trước. Điểm chuẩn Kẻ Sặt 25.35; Đường An 26; Bình Giang 17) đỗ 41/63 = 65% số HS dự thi vào hệ công lập và đạt 41/73=56,2% số HS tốt nghiệp
         KQ thi đua: Trường đạt tập thể LĐTT và được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen 
Năm học 2019 - 2020:
        Kết quả thi GVG cấp Huyện có 03 đ/c đạt giải: 01 giải Ba môn Ngữ Văn (Đ/c Vũ Thị Đào); 02 giải KK môn Toán và môn Địa Lí (Đ/c Hạ - môn Toán; Đ/c Thuấn - môn Địa) => Trường xếp 9/19 và đạt giải Ba đồng đội
 Kết quả xếp giải thi HSG các môn văn hóa và thi điền kinh:
+ Thi 8 môn văn hóa lớp 8 xếp thứ 15/19 
+ Thi điền kinh cấp huyện đồng đội xếp thứ 8/19, đạt giải Ba đồng đội
+ Thi đá cầu, đạt giải Nhất đồng đội
Thi vào THPT (Điểm TB môn T+V+A= 31,4 xếp 12/19 trong huyện và 54/260 trường trong toàn Tỉnh và tăng 70 bậc so với năm học trước. 
         KQ thi đua: Trường đạt tập thể LĐTT
Năm học 2020 - 2021:
        Kết quả thi GVG cấp Huyện có 02 đ/c đạt GVG: Đ/c Vũ Đăng Hòa - môn TD; Đ/c Phạm Văn Dược - môn Lịch Sử => Trường xếp 8/17
 Kết quả xếp giải thi HSG các môn văn hóa và thi điền kinh:
+ Thi 8 môn văn hóa lớp 9 xếp thứ 12/17 
+ Thi điền kinh cấp huyện đồng đội xếp thứ 11/17
+ Thi 8 môn văn hóa lớp 8 dự kiến xếp thứ 5/17 (03 em đạt HSG huyện Liên Hương môn Toán, Huế môn Ngữ Văn; Hậu môn Tiếng anh)
Thi vào THPT (Điểm TB môn T+V+A= 6,93 + 6,93 + 6,66 = 34,38 xếp 06/17 trong huyện và 21/251 trường trong toàn Tỉnh. Điểm Chuẩn trường THPT Bình Giang 30,7đ; THPT Đường An 30,2đ; THPT Kẻ Sặt 30,8đ.
         KQ thi đua: Cá nhân đạt CSTĐ cấp cơ sở (Cô Đặng Thị Vân; Thày Vũ Đăng Hòa); UBND huyện tặng khen (cô Vũ Thị Hạnh, thày Nguyễn Văn Nam) và 80% thày cô đạt danh hiệu LĐTT. Tập thể: Trường đạt tập thể LĐTT và được UBND tặng khen.
Năm học 2021 - 2022:
        Kết quả thi GVG cấp Huyện có 03 đ/c đạt GVG: Đ/c Nguyễn Thị Uyên thi GVCNG; Đ/c Phạm Văn Dược - môn Lịch Sử 6; đ/c Vũ Thị Hải - Vật lí 6 
 Kết quả xếp giải thi HSG các môn văn hóa và thi điền kinh:
+ Thi 8 môn văn hóa lớp 9 xếp thứ 03/17 
+ Thi điền kinh cấp huyện đồng đội xếp thứ 02/17
+ Thi 8 môn văn hóa lớp 8 dự kiến xếp thứ 13/17 (02 em được gọi ôn thi cấp Tỉnh em Mai Phương đội Toán; em Minh đội Lịch sử)
Thi vào THPT (Điểm TB môn T+V+A= 7,89 + 7,28 + 6,42 = 36,75 xếp 02/17 trong huyện và ...../251 trường trong toàn Tỉnh. Điểm Chuẩn trường THPT Bình Giang 36,9đ; THPT Đường An 32,3đ; THPT Kẻ Sặt 31,5đ.
         KQ thi đua: Cá nhân đạt CSTĐ cấp cơ sở (Cô Nguyễn Thị Uyên; Thày Phạm Văn Dược; Thày Nguyễn Văn Nam); UBND huyện tặng khen (Cô Nguyễn Thị Uyên; Thày Phạm Văn Dược; Thày Nguyễn Văn Nam) và 80% thày cô đạt danh hiệu LĐTT. Tập thể: Trường đạt tập thể LĐTT  và được UBND tặng khen.
         
CÔNG ĐOÀN
- Công đoàn trường THCS Tân Hồng gồm 24 đoàn viên công đoàn. 
- Đại hội Công Đoàn nhiệm kì 2017 - 2022 ngày 16 tháng 8 đã bàu
  + Đ/c Nhữ Văn Thành - Chủ tịch công đoàn.
  + Đ/c Nguyễn Thị Uyên - UV BCH, phụ trách công tác nữ công.
  + Đ/c Vũ Thị Hạnh - UV BCH công đoàn
Công đoàn trường THCS Tân Hồng là một tập thể đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên tổ chức.

ĐOÀN - ĐỘI
Bí thư Chi đoàn
        - Đ/c Vũ Thị Dung
       Tổng phụ trách Đội
-  Đ/c Vũ Đình Hào
       Thành tích chung: Liên Đội được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tỉnh Đoàn tặng bằng khen; huyện Đoàn tặng giấy khen
Họ và tên : ĐẶNG THỊ VÂN
Ngày sinh: 22.7.1970
Chức vụ : Hiệu trưởng (Được UBND Huyện ra QĐ điều động ngày 25/8/2018 từ THCS Tráng Liệt)
Ngày vào Đảng: 5.6.1999 - chính thức: 5.6.2000
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Bí thư Chi bộ
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Ngữ Văn
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Giáo viên giỏi huyện, giỏi Tỉnh; Sáng kiến cấp huyện, cấp Tỉnh; CSTĐ cấp cơ sở; được bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Chủ tịch UBND Tỉnh; Chủ tịch UBND huyện; Bí thư Huyện ủy Bình Giang.
Họ và tên : NGUYỄN VĂN NAM
Ngày sinh: 07/07/1980
Chức vụ : Phó Hiệu trưởng (Được UBND Huyện ra QĐ điều động ngày 01/8/2017 từ THCS Hùng Thắng)
Ngày vào Đảng: 25.12.2005 - chính thức: 25.12.2006
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Phó Bí thư Chi bộ
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Sinh
Thành tích tiêu biểu : 
Đạt giải Ba Hội thi GVG cấp Tỉnh; Sáng kiến cấp Tỉnh; CSTĐ cấp cơ sở; giấy khen của Chủ tịch UBND huyện; Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Họ và tên : NHỮ ĐÌNH QUÍ
Ngày sinh: 19/6/1962
Chức vụ : Giáo viên
Ngày vào Đảng: 24.10.1996 - chính thức: 24.10.1997
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Giáo viên giỏi huyện, Sáng kiến cấp huyện, CSTĐ cấp cơ sở
Họ và tên : VŨ THỊ HẠNH
Ngày sinh: 18/7/1979
Chức vụ : Tổ trưởng tổ KHXH
Ngày vào Đảng: 19.5.2006 - chính thức: 19.5.2007
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Ngữ Văn
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Giáo viên giỏi huyện, Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Tỉnh, CSTĐ cấp cơ sở, Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện!
Họ và tên : VŨ TRỌNG THUẤN
Ngày sinh: 13/12/1978
Chức vụ : Tổ phó tổ KHXH
Ngày vào Đảng: 07.07.2004 - chính thức: 07.07.2005
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Địa lí
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Giáo viên giỏi huyện, Sáng kiến cấp huyện, CSTĐ cấp cơ sở
Họ và tên : NHỮ VĂN THÀNH
Ngày sinh: 19/11/1979
Chức vụ : Tổ trưởng tổ KHTN từ 01.01.2022
Ngày vào Đảng: 19.5.2005 - chính thức: 19.5.2006
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên - Chủ tịch CĐ trường
Trình độ đào tạo : Thạc Sĩ Hóa học
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Giáo viên giỏi huyện, Sáng kiến cấp huyện, CSTĐ cấp cơ sở
Họ và tên : NHỮ THỊ HẠ
Ngày sinh:  26/02/1990
Chức vụ : Tổ phó tổ KHTN từ 01.01.2022
Ngày vào Đảng: 
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : ĐHSP Toán, CĐSP Tin
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : Đạt giải KK Hội thi GVG cấp huyện năm học 2019 - 2020 môn Toán; CSTĐ cấp cơ sở
Sáng kiến cấp trường

Họ và tên : PHẠM VĂN DƯỢC
Ngày sinh: 21/11/1976
Chức vụ : Giáo viên
Ngày vào Đảng: 24.10.2006 - chính thức: 24.10.2007
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Chi ủy viên 
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Lịch Sử
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Giáo viên giỏi huyện, Sáng kiến cấp huyện, CSTĐ cấp cơ sở
Họ và tên : VŨ THỊ KIM PHƯƠNG
Ngày sinh: 12/4/1969
Chức vụ : Tổ trưởng tổ KHTN từ ngày 01.9.2019
Ngày vào Đảng: 21.11.1993 - chính thức: 21.11.1994
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : CĐ Sư phạm Toán
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Giáo viên giỏi huyện, Sáng kiến cấp huyện, CSTĐ cấp cơ sở
Cô nghỉ hưu từ ngày 01.9.2021
Họ và tên : VŨ ĐÌNH HÀO
Ngày sinh: 01/10/1979
Chức vụ : Giáo viên
Ngày vào Đảng: 20.6.2006 - chính thức: 20.6.2007
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên - TPT Đội
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Âm Nhạc
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Giáo viên giỏi huyện; Sáng kiến cấp huyện; CSTĐ cấp cơ sở; nhận kỉ niệm chương của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Họ và tên : VŨ ĐĂNG HÒA
Ngày sinh: 22/02/1972
Chức vụ : Giáo viên
Ngày vào Đảng: 18.4.2004 - chính thức: 18.4.2005
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Thể dục
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Giáo viên giỏi huyện; Sáng kiến cấp huyện; CSTĐ cấp cơ sở; Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang
Họ và tên : VŨ THỊ ĐÀO
Ngày sinh: 20/8/1983
Chức vụ : Giáo viên
Ngày vào Đảng: 
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: 
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Ngữ Văn
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Giáo viên giỏi huyện; Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp trường - cấp huyện
Họ và tên : VŨ THỊ DUNG
Ngày sinh: 21/2/1988
Chức vụ : Giáo viên
Ngày vào Đảng: 29.11.2013 - chính thức: 29.11.2014
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên - Bí thư Chi đoàn
Trình độ đào tạo : Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Giáo viên giỏi huyện; Sáng kiến cấp trường, cấp huyện; đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; giấy khen của Hội liên hiệp thanh niên Tỉnh Hải Dương
Họ và tên : VŨ THỊ VÂN
Ngày sinh: 15/02/1969
Chức vụ : Giáo viên
Ngày vào Đảng: 25.12.2005 - chính thức: 25.12.2006
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên 
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm GDCD
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Giáo viên giỏi huyện, Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Tỉnh
Cô nghỉ hưu từ ngày 01.9.2021
Họ và tên : NGUYỄN THỊ UYÊN
Ngày sinh: 24/10/1981
Chức vụ : Giáo viên - thư viện
Ngày vào Đảng: 29.01.2010 - chính thức: 29.01.2011
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Lịch sử
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Giáo viên giỏi huyện, Sáng kiến cấp trường
Họ và tên : VŨ THỊ ĐIỆM
Ngày sinh: 26/02/1985
Chức vụ : Giáo viên 
Ngày vào Đảng: 
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: 
Trình độ đào tạo : ĐH Sư phạm Mĩ Thuật
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Giáo viên giỏi cấp trường, Sáng kiến cấp trường
Họ và tên : LÊ THỊ NGÀN
Ngày sinh: 06/03/1982
Chức vụ : Tổ trưởng tổ Văn Phòng
Ngày vào Đảng: 16.7.2007 - chính thức: 16.7.2018
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : Đại học văn thư - lưu trữ
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Sáng kiến cấp trường
Họ và tên : BÙI THỊ CA
Ngày sinh: 24/11/1987
Chức vụ : Y tế
Ngày vào Đảng: 
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: 
Trình độ đào tạo : Đại học TBDD
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Sáng kiến cấp trường
Họ và tên : NGUYỄN THỊ HIỂN
Ngày sinh: 24/11/1969
Chức vụ : Kế toán
Ngày vào Đảng: 
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: 
Trình độ đào tạo : Đại học kế toán
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Sáng kiến cấp trường
Họ và tên : PHẠM THỊ HƯƠNG
Ngày sinh:  21/10/1990
Chức vụ : Giáo viên
Ngày vào Đảng: 
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: 
Trình độ đào tạo : ĐHSP Toán
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : Đạt GVG cấp trường
Sáng kiến cấp trường

Họ và tên :  LÊ THỊ DIỆU
Ngày sinh:  21/11/1995
Chức vụ : Giáo viên
Ngày vào Đảng: 
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: 
Trình độ đào tạo : ĐHSP Ngoại Ngữ
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : Đạt GVG cấp trường
Sáng kiến cấp trường

Họ và tên :  VŨ THỊ HẢI
Ngày sinh:  06/8/1988
Chức vụ : Giáo viên
Ngày vào Đảng: 
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: 
Trình độ đào tạo : ĐHSP Vật Lí; CĐSP CN
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : Đạt GVG cấp huyện
Sáng kiến cấp huyện

Họ và tên :  NGÔ THỊ TRANG
Ngày sinh:  24/11/1996
Chức vụ : Giáo viên
Ngày vào Đảng: 
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: 
Trình độ đào tạo : ĐHSP Toán
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Sáng kiến 

Họ và tên : TRẦN HUY CẦU
Ngày sinh: 02/10/1959
Chức vụ : Giáo viên (Thày đã nghỉ hưu năm 2019)
Ngày vào Đảng: 24.3.1983 - chính thức: 24.9.1984 (Đ/c đã được Nhà nước trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng)
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Sinh
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Đạt giải Ba Hội thi GVG cấp Tỉnh, Sáng kiến cấp Huyện, CSTĐ cấp cơ sở
Thày nghỉ hưu từ ngày 01.11.2019
Họ và tên : NGUYỄN TRƯỜNG TUYN
Ngày sinh: 03/5/1972
Chức vụ : Hiệu trưởng (Được UBND Huyện ra QĐ điều động ngày 24/8/2015 từ THCS Hưng Thịnh và chuyển công tác về THCS Kẻ Sặt năm 2018)
Ngày vào Đảng: 16.4.1998 - chính thức: 16.4.1999
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Bí thư Chi bộ
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán.
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Giáo viên giỏi huyện, Sáng kiến cấp huyện, CSTĐ cấp cơ sở
Chuyển về làm Hiệu trưởng trường THCS Kẻ Sặt 25.8.2018
Họ và tên : NHỮ ĐÌNH VI
Ngày sinh: 31/01/1979
Chức vụ : Tổ trưởng tổ KHTN (Thày đã chuyển công tác về trường THCS Kẻ Sặt)
Ngày vào Đảng: 06.11.2003 - chính thức: 06.11.2004
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán
Thành tích tiêu biểu đã đạt được : 
Giáo viên giỏi huyện, Sáng kiến cấp huyện, CSTĐ cấp cơ sở
Chuyển công tác tại trường THCS Tráng Liệt từ ngày 01.8.2019