PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Lê Văn Hiệp
   Sinh ngày: 23/06/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: My Cầu-Tân Hồng-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK Tỉnh
   Năm học: 2016 - 2017
   Dương Thùy Trang
   Sinh ngày: 06/05/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Trạch Xá-Tân Hồng-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK Tỉnh
   Năm học: 2016 - 2017
   Vũ Huy Quang
   Sinh ngày: 03/04/2002  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Mộ Trạch-Tân Hồng-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     HSG Huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Ngọc Huyền
   Sinh ngày: 19/07/2000  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Mộ Trạch - Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi môn Địa lí - Trong đội tuyển dự thi cấp Tỉnh
   Năm học: 2014 - 2015
   Lê Thị Huyền
   Sinh ngày: 05/09/2000  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Mộ Trạch - Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi môn Ngữ văn - Trong đội tuyển dự thi cấp Tỉnh
   Năm học: 2014 - 2015
   Vũ Thị Minh Anh
   Sinh ngày: 21/06/1999  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Tuyển Cử - Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi trường - Học sinh giỏi Huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thị Tố Huệ
   Sinh ngày: 02/01/1999  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Tuyển Cử - Tân Hồng- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi trường - Học sinh giỏi Huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Vũ Quang Huy
   Sinh ngày: 13/11/1999  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Mộ Trạch - Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi trường
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thị Thu Hương
   Sinh ngày: 09/12/1999  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Mi Cầu - Tân Hồng- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi trường
   Năm học: 2013 - 2014
   Vũ Thị Hà Linh
   Sinh ngày: 23/10/1999  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Trạch Xá - Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi trường
   Năm học: 2013 - 2014
1234