PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 22 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 20/01/2020
- Chào cờ: đánh giá công tác tuần 21; nhắc nhở học sinh về nghỉ Tết và ôn tập chuẩn bị cho khảo sát tháng 2; triển khai viết thư quốc tế UPU lần thứ 49.
- Chiều: học thêm bình thường theo TKB. Sau khi học xong, GVCN phân công học sinh quét dọn lớp sạch sẽ trước khi nghỉ Tết.
- 14h đ/c Dung, Hào phân công GV và HS tham gia dọn đường làng tiến sĩ.
- GVCN lớp 9 nhắn tin kết quả thi thử lần 1 về gia đình học sinh.