PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 29 Năm học : 2022 - 2023
Thứ hai : 20/03/2023
- Chào cờ: triển khai công tác tuần 29
- 2 tổ gửi kết quả Hội giảng đợt 2 về đ/c Vân, Binh
- GV đề nghị sửa điểm cho Hs chụp bài và gửi về Gv chấm trước 11h.
- Chiều: dạy thêm và BD HSG theo lịch.
- Đ/c Ngàn in đề, chuẩn bị giấy thi cho HSG.
- 14h họp PHHS yếu lớp 9 tại phòng Âm nhạc (đ/c Hạnh, Hạ chủ động mời phụ huynh)
Tuần : 29 Năm học : 2022 - 2023
Thứ ba : 21/03/2023
-7h các ĐT HSG lớp 6,7,8 làm bài thi thử tại phòng 13,14 (đ/c Hào, Điệm coi giúp)
- GV Văn, Toán, TA lập ds bài (số phách) chấm sai về đ/c Binh, chụp bài sai gửi về Gv chấm xong trước 11h.
- Chiều: Dạy thêm và BD ĐTHSG theo lịch; đ/c Ngàn sửa điểm cho các trường (bài chấm sai, Gv trường khác đã gửi bài)
- 14h họp PH HS học yếu lớp 9 tại phòng Âm nhạc (đ/c Hạnh, Hạ chủ động mời phụ huynh)
Tuần : 29 Năm học : 2022 - 2023
Thứ tư : 22/03/2023
- PGD chốt kết quả KTGK II.
- GV dạy đội tuyển chấm bài và gửi điểm về đ/c Vân.
- 16h họp chuyên môn toàn trường, họp tổ chuyên môn. (Đoàn đội phổ biến lại và phân công chuẩn bị cho hoạt động 26/3)
Tuần : 29 Năm học : 2022 - 2023
Thứ năm : 23/03/2023
- GVBM hoàn thiện điểm KTGKII trên SMAS
- GVCN gửi kết quả kiểm tra giữa kì II cho học sinh (nhắn tin trên edu.vn)
- Dạy thêm và dạy BD HSG theo lịch.
Tuần : 29 Năm học : 2022 - 2023
Thứ sáu : 24/03/2023
- Các thày cô và học sinh chuẩn bị cho hoạt động 26/3.
- Đ/c Dung, Hào chuẩn bị và liên hệ hội trường cho học sinh xem phim tài liệu về phòng chống ma túy.
- Dạy thêm và dạy BD HSG theo lịch.
Tuần : 29 Năm học : 2022 - 2023
Thứ bẩy : 25/03/2023
- Các thày cô và học sinh chuẩn bị cho hoạt động 26/3.
- GVCN chú ý rèn kĩ năng sống, giáo dục pháp luật cho hs; nhắc nhở học sinh lớp 9 thi thử THPT vào chiều 27,28/3.
- Sau tiết 4 buổi sáng: Hs lớp 6,7,8 và 1 số em lớp 9 xem phim tài liệu về phòng chống ma túy tại hội trường UBND xã (GVCN và đoàn đội đưa và quản lí hs giúp)
- Chiều: nghỉ học thêm, nghỉ học đội tuyển; GV và HS tham gia các hoạt động CM ngày 26/3 tại SVĐ nhà trường (đ/c Hòa, Hào, Dung, Điệm lên kế hoạch)