PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 40 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 13/07/2020
- Lớp 9 học thêm bình thường theo TKB.
- Hội đồng tuyển sinh bắt đầu làm việc: đ/c Đ Vân, Nam, Hạnh, Ngàn, Phương, Hiển, V Vân.
- Đ/c Ngàn, Hiển, V Vân tiếp nhận hồ sơ ở trường Tiểu học.
Tuần : 40 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 14/07/2020
- Lớp 9 học thêm bình thường theo TKB; các đ/c dạy ôn thi dặn dò, nhắc nhở học sinh cẩn thận trước khi thi.
- Đ/c Ngàn, Hiển, V Vân tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh ở trường Tiểu học.
Tuần : 40 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 15/07/2020
- Sáng: các thày cô ôn thi dạy buổi cuối, dặn dò hs trước khi thi.
- 14h hs tập trung tại các hội đồng thi để nghe về quy chế thi.
- 7h45 các thày cô Uyên, Thủy, Dung, Dược có mặt tại trường THPT Cẩm Giàng 2 để làm nhiệm vụ coi thi. Đ/c Hòa dự bị.
Tuần : 40 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 16/07/2020
- Sáng HS thi vào THPT môn N Văn (8h tính giờ); 120 phút.
- Chiều: HS thi vào THPT môn Toán (14h tính giờ làm bài); 120 phút.
- Các thày cô Uyên, Thủy, Dung, Dược coi thi tại THPT Cẩm Giàng II.
- Hội đồng TS tập hợp hồ sơ, vào danh sách hs dự tuyển sinh.
- 7h30 đ/c Đ Vân họp HĐND xã.
Tuần : 40 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 17/07/2020
- Sáng HS thi vào THPT môn Hóa (8h tính giờ); 45 phút.
- Chiều: 15h lớp 9 tổ chức chia tay tại trường. Tất cả các thày cô đến dự cùng hs.
- Các thày cô Uyên, Thủy, Dung, Dược coi thi tại THPT Cẩm Giàng II.
- Hội đồng TS báo cáo danh sách tuyển sinh về PGD. (qua đường link)

Tuần : 40 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 18/07/2020
- Toàn trường nghỉ hè.