PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 07 Năm học : 2021 - 2022
Thứ hai : 18/10/2021
- Chào cờ: triển khai công tác tuần 7
- Đ/c Nam, Hào tập huấn GV cốt cán trực tuyến
- Sau tiết 2, buổi sáng các thày cô dạy ĐT HSG lớp 6,7,8 có mặt tại văn phòng để bốc thăm hs vào đội tuyển.
- 7h30 đ/c Uyên đi họp công tác nữ công tại TTBDCT huyện.
Tuần : 07 Năm học : 2021 - 2022
Thứ ba : 19/10/2021
- Đ/c Nam, Phương gửi bản mềm Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu KHKT về PGD.
- 13h30 đ/c Vân nộp đăng kí thi đua đầu năm về PGD.
- 19h30 sinh hoạt chuyên môn toàn trường, 20h30 sinh hoạt tổ (họp trực tuyến trên Teams)
Tuần : 07 Năm học : 2021 - 2022
Thứ tư : 20/10/2021
- Các đ/c CB, GV, NV nộ kế hoạch đã xây dựng đầu năm về đ/c Đ Vân để phê duyệt (KH các đầu việc, cá nhân, chủ nhiệm)
- GVCN nộp danh sách học sinh chưa cài đặt được Bảo hiểm xã hộ số VssID về đ/c Ngàn.
Tuần : 07 Năm học : 2021 - 2022
Thứ năm : 21/10/2021
-Học bình thường theo TKB
- Đ/c Vân phê duyệt kế hoạch

Tuần : 07 Năm học : 2021 - 2022
Thứ sáu : 22/10/2021
-Học bình thường theo TKB
- Các thày cô nhận lại kế hoạch đã phê duyệt (chỗ đ/c Vân)
- Đ/c Phương bồi dưỡng và KT học sinh đi thi KHKT cấp huyện (28/10)

Tuần : 07 Năm học : 2021 - 2022
Thứ bẩy : 23/10/2021
- Các thày cô CN lớp rèn KNS cho học sinh, chủ đề tháng 10- HĐ 3; nhắc nhở học sinh về việc phòng chống covid 19 và ATGT.
- GVBM và GVCN nhắc nhở hs ôn tập chuẩn bị cho khảo sát giữa kì I vào 3-4 tháng 10.
- GVCN lớp 9 nhắc học sinh vào thi trực tuyến các môn tổ hợp từ 19h30.