PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai06:28:21 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai06:26:33 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
3Khách vãng lai06:16:59 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
4Vũ Thị Hạnh06:04:20 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
5Vũ Thị Hạnh05:50:35 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
6Vũ Thị Hạnh05:46:32 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
7Khách vãng lai05:46:20 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai05:04:16 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai04:59:28 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
10Khách vãng lai04:56:12 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
11Khách vãng lai04:56:11 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
12Khách vãng lai04:53:26 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=469
13Khách vãng lai04:53:13 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=471
14Khách vãng lai04:53:00 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=471
15Khách vãng lai04:52:31 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=471
16Khách vãng lai04:52:25 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=472
17Khách vãng lai04:52:15 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=478
18Khách vãng lai04:51:07 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
19Khách vãng lai04:49:35 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=471
20Khách vãng lai04:46:40 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=479
21Khách vãng lai04:46:26 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai04:13:45 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
23Khách vãng lai04:12:33 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai04:12:33 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai03:31:10 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=480
26Khách vãng lai03:30:50 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=480
27Khách vãng lai03:16:38 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6835
28Khách vãng lai03:04:37 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13130
29Khách vãng lai02:32:03 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai01:31:48 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login.aspx
31Khách vãng lai01:31:34 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
32Khách vãng lai01:29:27 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai01:11:31 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
34Khách vãng lai00:02:02 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19 9 2018