PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai12:39:16 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai12:02:53 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
3Khách vãng lai11:53:27 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
4Khách vãng lai11:42:40 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00466
5Khách vãng lai11:41:00 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
6Khách vãng lai11:33:36 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai11:21:19 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai10:51:47 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00465
9Nguyễn Văn Nam10:42:48 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
10Nguyễn Văn Nam10:42:44 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
11Khách vãng lai10:42:34 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai10:37:31 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13025
13Nhữ Đình Quý10:35:40 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
14Khách vãng lai10:35:20 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
15Khách vãng lai10:27:56 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
16Khách vãng lai10:27:53 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai10:27:48 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
18Khách vãng lai10:27:46 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
19Khách vãng lai10:27:35 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Nhữ Đình Quý10:27:05 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
21Khách vãng lai10:26:17 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai10:26:10 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
23Khách vãng lai10:25:56 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai10:25:49 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Vũ Thị Dung10:24:19 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_anh/nhap_diem.aspx
26Vũ Thị Dung10:24:08 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_gdcd/nhap_diem.aspx
27Vũ Thị Dung10:23:55 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
28Khách vãng lai10:23:48 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai10:23:45 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai10:23:25 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
31Khách vãng lai10:04:25 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=460
32Khách vãng lai10:01:28 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
33Khách vãng lai09:58:15 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
34Khách vãng lai09:58:11 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai09:56:53 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
36Khách vãng lai09:56:48 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai09:54:34 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
38Khách vãng lai09:54:29 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
39Khách vãng lai09:54:20 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
40Khách vãng lai09:53:07 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Vũ Trọng Thuấn09:46:24 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login.aspx
42Vũ Trọng Thuấn09:45:19 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
43Vũ Trọng Thuấn09:45:16 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
44Vũ Trọng Thuấn09:45:07 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
45Khách vãng lai09:45:07 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00071
46Vũ Trọng Thuấn09:45:03 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/default.aspx
47Khách vãng lai09:44:57 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login.aspx
48Khách vãng lai09:44:54 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
49Khách vãng lai09:43:40 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai09:43:25 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Khách vãng lai09:43:09 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
52Khách vãng lai09:42:48 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
53Khách vãng lai09:35:36 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
54Khách vãng lai09:34:57 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00642
55Khách vãng lai09:33:44 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai09:33:35 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai09:31:47 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
58Khách vãng lai09:31:38 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai09:30:29 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
60Khách vãng lai09:30:13 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
61Khách vãng lai09:17:57 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
62Khách vãng lai09:16:55 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-00800
63Khách vãng lai09:04:27 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
64Khách vãng lai09:01:49 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
65Khách vãng lai08:49:38 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6667
66Khách vãng lai08:47:51 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
67Khách vãng lai08:45:32 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
68Khách vãng lai08:43:58 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
69Khách vãng lai08:39:29 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=394
70Khách vãng lai08:24:30 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00463
71Khách vãng lai08:14:29 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
72Vũ Thị Điệm08:06:46 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/nhap_thi_dua_ngay.aspx
73Vũ Thị Điệm08:06:38 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
74Vũ Thị Điệm08:06:26 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
75Khách vãng lai08:05:56 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13024
76Khách vãng lai08:05:32 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
77Khách vãng lai08:05:13 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
78Khách vãng lai08:05:07 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
79Khách vãng lai08:00:35 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-00802
80Khách vãng lai08:00:34 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
81Khách vãng lai08:00:24 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
82Khách vãng lai08:00:22 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
83Khách vãng lai07:41:01 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
84Khách vãng lai07:40:58 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
85Khách vãng lai07:40:52 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
86Nguyễn Văn Nam07:25:59 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
87Nguyễn Văn Nam07:25:57 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
88Nguyễn Văn Nam07:25:47 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
89Khách vãng lai07:25:14 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
90Khách vãng lai07:25:03 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
91Vũ Trọng Thuấn07:24:43 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
92Vũ Trọng Thuấn07:24:40 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
93Vũ Trọng Thuấn07:24:32 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
94Vũ Trọng Thuấn07:24:27 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
95Vũ Trọng Thuấn07:17:00 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login.aspx
96Vũ Trọng Thuấn07:16:59 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login.aspx
97Vũ Trọng Thuấn07:15:28 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
98Vũ Trọng Thuấn07:15:25 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
99Vũ Trọng Thuấn07:15:18 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
100Vũ Trọng Thuấn07:15:12 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/default.aspx
101Khách vãng lai07:15:04 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login.aspx
102Khách vãng lai07:15:00 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
103Khách vãng lai06:49:56 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
104Vũ Thị Dung06:27:27 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
105Vũ Thị Dung06:27:18 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
106Vũ Thị Dung06:27:11 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
107Vũ Thị Dung06:27:06 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_anh/nhap_diem.aspx
108Khách vãng lai06:26:59 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
109Vũ Thị Đào06:04:13 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_sua_nhanh_thiet_bi.aspx
110Khách vãng lai06:03:59 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
111Vũ Thị Đào06:03:56 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
112Vũ Thị Đào06:03:42 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
113Vũ Thị Đào06:03:35 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
114Vũ Thị Đào06:03:31 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/default.aspx
115Vũ Thị Đào06:03:00 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login.aspx
116Vũ Thị Đào06:00:04 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
117Khách vãng lai05:59:31 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
118Khách vãng lai05:59:25 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
119Khách vãng lai05:59:20 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
120Khách vãng lai05:44:55 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
121Khách vãng lai05:41:05 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
122Khách vãng lai05:38:00 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
123Khách vãng lai05:36:26 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
124Khách vãng lai04:37:48 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00467
125Khách vãng lai04:24:54 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
126Khách vãng lai04:20:52 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=476
127Phạm Văn Dược04:00:07 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
128Phạm Văn Dược03:56:28 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_sua_nhanh_thiet_bi.aspx
129Phạm Văn Dược03:56:13 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
130Khách vãng lai03:54:30 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-00806
131Khách vãng lai03:52:12 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13146
132Phạm Văn Dược03:46:29 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
133Khách vãng lai03:46:18 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
134Khách vãng lai03:19:33 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
135Khách vãng lai03:00:39 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_lop.aspx
136Khách vãng lai02:03:02 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
21 1 2019