PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề thi vào THPT Nguyễn Trãi môn Toán học năm 2017 - 2018 Tỉnh HD Nguyễn Văn Nam [HyperLink19]
2 Đề thi vào THPT Nguyễn Trãi môn Sinh học năm 2017 - 2018 Tỉnh HD Nguyễn Văn Nam [HyperLink19]
3 Đề thi vào THPT Nguyễn Trãi môn Hóa Học năm 2017 - 2018 Tỉnh HD Nguyễn Văn Nam [HyperLink19]
4 Đề thi vào THPT Nguyễn Trãi môn Địa Lí năm 2017 - 2018 Tỉnh HD Nguyễn Văn Nam [HyperLink19]
5 Đề thi vào THPT Nguyễn Trãi môn Lịch Sử năm 2017 - 2018 Tỉnh HD Nguyễn Văn Nam [HyperLink19]
6 Đề thi vào THPT môn Tiếng Anh năm 2017 - 2018 Tỉnh HD Nguyễn Văn Nam [HyperLink19]
7 Đề thi vào THPT môn Ngữ Văn năm 2017 - 2018 Tỉnh HD Nguyễn Văn Nam [HyperLink19]
8 Đề thi vào THPT môn Toán năm 2017 - 2018 Tỉnh HD Nguyễn Văn Nam [HyperLink19]
9 Cấu trúc bài kiểm tra và thi vào THPT môn Tiếng Anh từ 16-17 Nguyễn Văn Nam [HyperLink19]
10 ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN TOÁN NĂM HỌC 2012 - 2013 Đỗ Văn Thạo [HyperLink19]
11 ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2012 - 2013 Đỗ Văn Thạo [HyperLink19]
12 ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC 2012 - 2013 Đỗ Văn Thạo [HyperLink19]
13 ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 Đỗ Văn Thạo [HyperLink19]
14 ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012 - 2013 Đỗ Văn Thạo [HyperLink19]
15 ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN VẬT LÍ NĂM HỌC 2012 - 2013 Đỗ Văn Thạo [HyperLink19]
16 ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN TIẾNG ANH HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 Đỗ Văn Thạo [HyperLink19]
17 ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 Đỗ Văn Thạo [HyperLink19]
18 ĐỀ THI +ĐÁP ÁN CÁC MÔN VÒNG II Đỗ Văn Thạo [HyperLink19]
19 Đề và đáp án Địa lí tỉnh Hải Dương Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
20 Tổng hợp Đề thi Địa lí (full) Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
12