PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Bồi dưỡng HSG Địa 2011-2012 Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
2 Bồi dưỡng HSG Địa 2013-2014 Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
3 Bồi dưỡng HSG Địa 2012-2013 Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
4 Phân phối chương trình (15-16) Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
5 Bộ câu hỏi Tìm hiểu về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
6 Phân phối chương trình cũ( có giảm tải và rèn KN) Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
7 Phân phối chương trình năm học 2014-2015 Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
8 Danh sách học sinh lớp 8A92014-2015) Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
9 Phan mem chuyen doi FonT chu ( Nam An) Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
10 Giam tai THCS Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
11 Danh ba dien thoai 8A Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
12 Giao an dia li ca nam Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
13 Ke hoach day hoc Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
14 Địa lí 6(Ki I) Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
15 Địa lí 8(Ki I) Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
16 Địa lí lớp 7(Ki I) Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]
17 Địa lí lớp 9(Ki I) Vũ Trọng Thuấn [HyperLink19]