PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Báo giáo dục thời đại chủ nhật 1 144000
2 Báo giáo dục thời đại hàng tháng 1 66000
3 Báo giáo dục thời đại hàng ngày 1 229500
4 Công nghệ sửa chữa xe đạp 1 2900
5 Bài tập ngữ văn tập 1 3 13500
6 Âm nhạc 4 152000
7 Bài tập tiếng Anh 5 21500
8 Vật lí tuổi trẻ 5 400000
9 Bài tập hoá học 5 28500
10 Toán học tuổi trẻ 6 253500
11 Bài tập toán tập 1 19 134900
12 Bài tập toán tập 2 19 121600
13 Bài tập vật lí 19 57000
14 Tạp chí thiết bị giáo dục 22 594000
15 Tham khảo y học 23 320000
16 Kĩ thuật 34 679300
17 Thể dục 39 492000
18 Sách pháp luật 39 4210000
19 Dạy và học ngày nay 57 1056000
20 Tạp chí khoa học giáo dục 57 1544000
21 Sách tham khảo lịch sử 70 1211900
22 Sách Hồ Chí Minh 80 2503400
23 Văn học và tuổi trẻ 83 677500
24 Sách tham khảo địa 98 1965900
25 Sách tham khảo hoá 110 1489300
26 Tạp chí giáo dục 113 2125600
27 Sách tham khảo sinh 125 1782600
28 Sách tham khảo lí 149 2357300
29 Sách tham khảo tiếng Anh 180 5169500
30 Thế giới mới 197 2101600
31 Tài hoa trẻ 218 1500100
32 Sách đạo đức 331 6684500
33 Sách tham khảo 377 14108200
34 Sách tham khảo văn 484 11877600
35 Sách tham khảo toán 516 11511900
36 Toán tuổi thơ 626 4087500
37 Sách thiếu nhi 644 7610500
38 Sách giáo khoa 807 6280400
39 Sách nghiệp vụ 1008 16181800
 
TỔNG
6576
111747300