PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Báo giáo dục thời đại chủ nhật 1 144000
2 Báo giáo dục thời đại hàng tháng 1 66000
3 Báo giáo dục thời đại hàng ngày 1 229500
4 Công nghệ sửa chữa xe đạp 1 2900
5 Vật lí tuổi trẻ 2 220000
6 Toán học tuổi trẻ 2 103500
7 Bài tập ngữ văn tập 1 3 13500
8 Âm nhạc 4 152000
9 Bài tập tiếng Anh 5 21500
10 Bài tập hoá học 5 28500
11 Tạp chí thiết bị giáo dục 11 275000
12 Bài tập vật lí 19 57000
13 Bài tập toán tập 2 19 121600
14 Bài tập toán tập 1 19 134900
15 Tham khảo y học 23 320000
16 Thể dục 32 332600
17 Kĩ thuật 33 629300
18 Sách pháp luật 39 4210000
19 Dạy và học ngày nay 47 806000
20 Tạp chí khoa học giáo dục 47 944000
21 Sách tham khảo lịch sử 67 1031900
22 Văn học và tuổi trẻ 74 553500
23 Sách Hồ Chí Minh 80 2503400
24 Sách tham khảo địa 85 1428900
25 Tạp chí giáo dục 90 1550600
26 Sách tham khảo hoá 110 1489300
27 Sách tham khảo sinh 114 1256200
28 Sách tham khảo lí 140 1875300
29 Sách tham khảo tiếng Anh 155 3632100
30 Thế giới mới 197 2101600
31 Tài hoa trẻ 218 1500100
32 Sách đạo đức 320 6297500
33 Sách tham khảo 340 10795200
34 Sách tham khảo văn 467 10591600
35 Sách tham khảo toán 474 9736100
36 Toán tuổi thơ 622 3537500
37 Sách thiếu nhi 643 7550500
38 Sách giáo khoa 807 6280400
39 Sách nghiệp vụ 1008 16181800
 
TỔNG
6325
98705300