PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 2
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Toán1| M: 2 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A34000000000000000002040015h19'07/09/2022
2| M: 2 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
3| M: 2 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra